Publikacje

Wydawnictwa książkowe, albumy i poradniki

 1. Zyśk-Gorczyńska E., Mikusek R., Sztwiertnia H. 2021. Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami – kompendium wiedzy. Fundacja Szklane Pułapki. Wrocław.
 2. Mikusek R., Furmankiewicz J., Zając T., Kozyra K., Jakubiec J. 2018. Ssaki (Mammalia) Parku Narodowego Gór Stołowych. W: Góry Stołowe – przyroda i ludzie. Praca zbiorowa. PNGS, Kudowa-Zdrój 2018: 269-292.
 3. Mikusek R., Dyrcz A. 2018. Ptaki (Aves) Gór Stołowych. W: Góry Stołowe – przyroda i ludzie. Praca zbiorowa. PNGS, Kudowa-Zdrój 2018: 247-268.
 4. Mikusek R. 2016. Wytyczne do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko ośrodków sportów narciarskich. Ptaki. W: Okrasiński K., Mikusek R., Żyła P., Kokoszka R., Badora K., Parzóch K. Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko. Stowarzyszenie Na Rzecz Wszystkich Istot. Bystra: 21-40.
 5. Mikusek R. 2015. Sowy Strigiformes. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 101-106.
 6. Mikusek R. 2015. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 449-454.
 7. Sikora A., Mikusek R. 2015. Włochatka Aegolius funereus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 455-461.
 8. Czuchnowski R., Mikusek R. 2015. Puszczyk uralski Strix uralensis. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 467-472.
 9. Mikusek R. 2015. Puchacz Bubo bubo. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 474-479.
 10. Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik ornitologa. Wyd. FWIE. Kraków. ss. 280.
 11. Mikusek R,. Jakubiec J. 2014. Ssaki. Park Narodowy Gór Stołowych. W: Jamrozy G. (red.). Ssaki polskich parków narodowych: drapieżne, kopytne, zajęczaki i duże gryzonie. Kraków-Krempna 2014: 304-315.
 12. Mikusek R., Tabak W. 2013. Ptaki zimą. Wyd. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków 2013.
 13. Mikusek R. 2012. Budki dla ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków 2012. Wydawnictwo w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”, ss. 62
 14. Mikusek R. 2012. Ochrona strefowa ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków 2012. Wydawnictwo w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich, ss. 64
 15. Mikusek R. 2010. Góry Stołowe. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 387-389.
 16. Sikora A., Mikusek 2009. Włochatka Aegolius funereus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych dyrektywą ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 439-447.
 17. Mikusek R. 2009b. Puchacz Bubo bubo. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych dyrektywą ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 444-450.
 18. Mikusek R. 2009c. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych dyrektywą ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 451-458.
 19. Mikusek R. 2009. Metody monitoringu wybranych grup ptaków. Sowy. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych dyrektywą ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 73-78.
 20. Bartmańska J., Mikusek R. 2008. Ssaki. W: Witkowski A., Pokryszko B. M., Ciężkowski W. (red.). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój. 277-286.
 21. Dyrcz A., Mikusek R. 2008. Ptaki. W: Witkowski A., Pokryszko B. M., Ciężkowski W. (red.). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój. 250-275.
 22. Mikusek R., Mielczarek P., Sikora A. 2007. Czeczotka Carduelis flammea. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 500-501.
 23. Mikusek R. 2007. Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 502-503.
 24. Domaszewicz A., Mikusek R., Sikora A. 2007. Włochatka Aegolius funereus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 280-281.
 25. Stawarczyk T., Mikusek R., Domaszewicz A. 2007. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 268-269.
 26. Wójciak J., Mikusek R., Profus P. 2007. Puchacz Bubo bubo. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 266-267.
 27. Mikusek R. 2006. Sowy Polski i ich zwyczaje. Sóweczka. Włochatka. Puchacz. Uszatka błotna. W: Tabor A. Sowy Polski. Album fotograficzny. Winkowski Sp. z o.o., ss: 320.
 28. Mikusek R. (red.). 2005. Metody Badań i Ochrony Sów. FWIE. Kraków 2005.
 29. Mikusek R. 2004. Sóweczka – Glaucidium passerinum (L., 1758). W: Gromadzki M. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ptaki. Warszawa.
 30. Mikusek R., Dyrcz A. 2004. Góry Stołowe. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP. Warszawa.
 31. Sikora A., Mikusek R. 2004. Czeczotka – Carduelis flammea (L., 1758). W: Gromadzki M. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ptaki. Warszawa. t. 8, cz. 2: 225-228.
 32. Mikusek R. 2004. Puchacz – Bubo bubo (L., 1758). W: Gromadzki M. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ptaki. Warszawa.
 33. Mikusek R., Sikora A. 2004. Włochatka – Aegolius funereus (L., 1758). W: Gromadzki M. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ptaki. Warszawa.
 34. Baldy K., Gołąb Z., Mikusek R., Mazur T., 2001. Park Narodowy Gór Stołowych. album. wyd. PNGS
 35. Gołąb Z., Mikusek R., Baldy K., Mazur T., 2001. Park Narodowy Gór Stołowych. Multico (tekst + zdj)
 36. Mikusek R. 2001. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierzat. PWRiL, Warszawa.

Naukowe

 1. Mikusek R. 2022. Późne lęgi włochatki Aegolius funereus w Górach Stołowych jako jeden z problemów związanych z metodyką inwentaryzacji gatunku. Ornis Polonica: 63, 3: 290-293
 2. Kołodziejczyk M., Mikusek R., Więcek M. 2022. Gadożer. Pierwsze stwierdzenie lęgu w Lasach Sobiborskich w XXI wieku. Chr. Przyr. Ojczystą 78/2: 68-71
 3. Kołodziejczyk M., Mikusek R., Polak M., Jedlikowski J. 2021.  Pierwsze stwierdzenie lęgu karliczki Zapornia pusilla w Polsce po ponad 160 latach. Ornis Polonica 62: 340–353
 4. Mikusek R. Polak M. Dyrcz A. 2020. Number, density and distribution of Rufous-banded Owl Ciccaba albitarsis (Strigiformes, Strigidae) in a cloud forest. Neotropical Biology and Conservation 15(4): 711–716 (2020), doi: 10.3897/neotropical.15.e55788
 5. Horal D. Belka T. Mikusek R. 2020. Орнитологические наблюдения в окрестностях посёлка Ладва (Прионежский район Карелии) в июле 2019 года. Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1989: 4980-4985  [Ornithological observations near Ladva (Prionezhsky District, Republic of Karelia) in June 2019. The Russian Journal of Ornithology].
 6. Mikusek R. 2019. The role of caches in the Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum during the breeding season. Ornis Polonica. 60: 1–15. (film – złożenie ofiary w spiżarni przez samca)
 7. Mikusek R. 2019. Short-eared Owl status and trend in Poland. W: J. Bos, T. Schaub, R. Klaassen & M. Kuiper (Eds.). International Hen Harrier and Short-eared Owl meeting 2019 20-22 March, Groningen, the Netherlands: 16 (PFD – cały zeszyt)
 8. Mikusek R. 2019. Breeding biology of Short-eared Owl in an invasion year 2015 in the Biebrza Marshes. W: J. Bos, T. Schaub, R. Klaassen & M. Kuiper (Eds.). International Hen Harrier and Short-eared Owl meeting 2019 20-22 March, Groningen, the Netherlands: 37 (PDF – cały zeszyt).
 9. Mikusek R., 2017. Wybrane aspekty ekologii lęgowej czterech gatunków ptaków kluczowych dla Parku Narodowego Gór Stołowych. PRZYRODA SUDETÓW, 20: 179-186.
 10. Mikusek R., Kołodziejczyk M., Bartoszewicz M. 2016. Czy puchacze Bubo bubo polują regularnie przy norach ssaków drapieżnych? ORNIS POLONICA, 57: 223–227.
 11. Greeney H. F., Dyrcz A., Mikusek R., Port J. 2015. Cooperative breeding at a nest of Slaty-backed Nightingale-Thrushes (Catharus fuscater). WILSON JOURNAL OF ORNITHOLOGY 127: 323-325.
 12. Dyrcz A., Port J., Mikusek R., Greeney H. F. 2015. Parental care of nestlings in the Slaty-backed Nightingale-thrush (Catharus fuscater) in eastern Ecuador. ORNITHOLOGIA NEOTROPICAL 26: 117–123.
 13. Mikusek R., Sikora A. 2013. Stan populacji włochatki Aegolius funereus w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” i Puszczy Darżlubskiej w roku 2012. PTAKI POMORZA 4: 97-110.
 14. Dmoch A., Mikusek R., Dyrcz A. 2012. Awifauna lęgowa Czerwonego Bagna w Kotlinie Biebrzańskiej. ORNIS POLONICA 53: 86–104.
 15. Mikusek R., Greeney H., Dyrcz A., Simbaña A. 2012. Breeding biology of the Collared Inca (Coeligena torquata) in eastern Equador. ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 23: 277–285, 2012.
 16. Mikusek R. 2011. Popielice Glis glis żerujące na końskim nawozie. CHROŃMY PRZYR. OJCZ. 67 (3): 285–286.
 17. Pikulska B., Mikusek R. 2007. Popielicowate (Rodentia, Gliridae) Parku Narodowego Gór Stołowych. PRZYRODA SUDETÓW t. 10, 181-188.
 18. Mikusek R., Wuczyński A. 2005. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) na Ziemi Kłodzkiej. PRZYRODA SUDETÓW t. 8: 105-116.
 19. Mikusek R. 2004. Sowy Ziemi Kłodzkiej. NOT. ORN. 45: 133-146.
 20. Mikusek R., Dyrcz A. 2003. Ptaki Gór Stołowych. NOT. ORN. 44: 89-119.
 21. Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A. & Lontkowski J. 2003. Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). BUTEO 13: 3-9.
 22. Mikusek R. 2001. Biologia rozrodu i występowanie sóweczki (Glaucidium passerinum) w Górach Stołowych. NOT. ORN. 42,4: 219-231.
 23. Mikusek R., Kloubec S., Obuch J. 2001. Diet of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in eastern part of Central Europe. BUTEO 12: 47-59
 24. Mikusek R., Pikulska B. 1999. Ssaki Parku Narodowego Gór Stołowych. SZCZELINIEC 3: 109-119.
 25. Pikulska B., Mikusek R. 1999. Nowe stanowiska rzęsorka mniejszego (Neomys anomalus Carera, 1907) w Sudetach Środkowych. PRZEGL. ZOOL. 33, 3-4: 201-205.
 26. Mikusek R. 1999. Ryjówka górska Sorex alpinus w zrzutkach ptaków drapieżnych i sów na Ziemi Kłodzkiej (Sudety Środkowe). CHR. PRZYR. OJCZ. 55,5: 94-98.
 27. Pikulska B., Mikusek R. 1997. Popielica Glis glis w pokarmie sów z terenu Gór Stołowych. PRZEGL. ZOOL. 41, 1-2: 109-111.
 28. Mikusek R. 1996. Sowy (Strigiformes) Parku Narodowego Gór Stołowych – wstępne wyniki badań. 1996. MAT. Z SYMPOZJUM „SZCZELINIEC”: 221-227.
 29. Dyrcz A., Mikusek R. 1996. Ptaki lęgowe Gór Stołowych na tle awifauny Sudetów i problemy ochrony ptaków w Parku Narodowym Gór Stołowych. MAT. Z SYMPOZJUM „SZCZELINIEC”: 215-219.
 30. Mikusek R. 1996. Ptaki lęgowe Gór Bystrzyckich. PTAKI ŚLĄSKA 11: 81-114.
 31. Miszczyszyn A., Mikusek R. 1995. Skład pokarmu puchacza Bubo bubo L. w Górach Bystrzyckich. PRZ. ZOOL. 39,1-2: 119-124.

Popularno-naukowe

 1. Mikuek R. 2024. Obywatel przyrodnik. Ekogadka. 26 (2024): 40-43
 2. Mikuek R. 2023. Ostoja Góry Stołowe. Kwartalnik OTOP „Ptaki” 3/23: 28-32
 3. Mikusek R. 2023. Ptasie spiżarnie. Wiedza i Życie 4/2023: 54-59
 4. Mikusek R. 2022. Ptasi sąsiedzi. Włochatka. Kwartalnik OTOP „Ptaki” 4/22: 8-13
 5. Mikusek R. 2022. Recenzja: Bryan Benn 2021. Short-eared Owls. An extensive study of Short-eared Owls in Britain. Bryan Benn. ISBN: 978-1-8384800-0-4. Ornis Polonica 63: 294–295
 6. Mikusek R. 2022. Skrzydlaci wirtuozi. Wiedza i Życie 9/2022: 46-53
 7. Klimowicz-Kominowska M., Mikusek R. 2022. Wroną być. Wiedza i Życie 5/2022: 50-55
 8. Mikusek R. 2022. Pustułka i pustułeczka. Wiedza i Życie 2/2022: 62-69.
 9. Mikusek R. 2021. 365 twarzy włochatki. Salamandra 50: 40-43.
 10. Zyśk-Gorczyńska, Mikusek R. 2020. Szklane Pułapki. Salamandra 48: 26-29.
 11. Zyśk-Gorczyńska, Mikusek R. 2020. Ptaki w zderzeniu z architekturą. Zawód: Architekt. Studium przypadku. Z:A 74.
 12. Zyśk-Gorczyńska E., Mikusek R., Głębocka B. 2020. Szklane pułapki, czyli o problemie kolizji ptaków z szybami. Biebrzańskim szlakiem 1(28)/20: 8-9
 13. Zyśk-Gorczyńska E., Mikusek R., Głębocka B. 2020. Skrzydlate cienie, czyli słów kilka o ptakach. Nasza Biebrza 50: 12-13.
 14. Zyśk-Gorczyńska E., Mikusek R., Głębocka B. 2020. Szyby – (nie)widoczne zagrożenie dla ptaków. Biebrzańskie Wieści 28: 6
 15. Mikusek R., E. Zyśk-Gorczyńska, A. Gołębiowska. 29 III 2020. Architektura przyjazna ptakom. Pobrane z: Infoarchitekta.pl (data dostępu: 31 III 2020). Tutaj PDF strony.
 16. Mikusek R. 2019. Manu znaczy ptak. Nowa Zelandia okiem przyrodnika. Salamandra. 1-2/2019 (47): 64-67
 17. Mikusek R. 2018. Współczesna ornitologia terenowa. 64. Wszechnica Biebrzańska. Zeszyt 8: 20-28
 18. Mikusek R. 2018. Pod osłoną nocy. Salamandra 2/2018 (46): 2-5
 19. Mikusek R. 2018. Monitoring stref ochronnych. 61. Wszechnica Biebrzańska. Zeszyt 5: 13-19
 20. Mikusek R. 2018. Czy do lęgu trzeba dwojga? Salamandra 1/2018 (45): 2-7
 21. Mikusek R. 2017. Zdjęcia przyrody bez szkody. Salamandra 2/2017 (44): 2-7
 22. Mikusek R. 2017. Ptasie rendez-vous. Salamandra 1/2017 (43): 2-7
 23. Mikusek R. 2017. Recenzja: „Flousek J., Gramsz B., Telenský T. 2015. Ptaki Karkonoszy – atlas ptaków lęgowych 2012–2014. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra, pp. 480.” Ornis Polonica 58: 55–57
 24. Mikusek R. 2016. Skok na blachę. Salamandra 2/2016 (42): 22-27.
 25. Mikusek R. 2016. Zachowania obronne ptaków. Salamandra 1/2016 (41): 2-6.
 26. Mikusek R. 2015. Drapieżne ptaki niedrapieżne. Salamandra 2/2015 (40): 2-7.
 27. Mikusek R. 2015. U bociana czarnego w gnieździe. Salamandra 1/2015 (39):2-7.
 28. Mikusek R. 2014. Dziupla to nie wszystko czego potrzebuje włochatka (-wywiad-). Dzikie Życie. Październik 2014: 28-30: 30-31.
 29. Mikusek R., Kołodziejczyk M. 2014. Nowe miejsca dla ptasich lęgów. Ptaki Polski: 33: 30-31.
 30. Mikusek R., Kus K. 2012. Bajki. Wyd. FWIE, Kraków. 7 z 10 opowiadań dla dzieci: Bocian’, ’Dąbek’, ’Modraszka’, ’Wodniczka’, ’Włochatka’, ’Wilk’, ’Żółw.
 31. Mikusek R. 2012. Włochatka – plakat/poster. FWIE w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich (tekst i fot.)
 32. Mikusek R. 2011. Sóweczka – plakat/poster. FWIE w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich (tekst i fot.)
 33. Mikusek R. 2011. Na obiedzie u sowy. Ptaki Polski. 2: 26-27.
 34. Mikusek R. 2010. Sowie życie. Echa Leśne. 4/2011: 13-14.
 35. Mikusek R. 2010. Sowy, lasy i ludzie. Trybuna Leśnika. 7-8:22.
 36. Mikusek R. 2010. Ptaki a różnorodność biologiczna Czerwonego Bagna w Biebrzańskim PN. Kraska. 18, 1-2: 26-28.
 37. Mikusek R. 2009. Za ptakami w Andy. Kraska. 17, 1-2: 71-73.
 38. Mikusek R. 2009. Sowy zimą. Ptaki Polski. 3: 20-21.
 39. Sowy Polski. Pakiet edukacyjny. 2009. Praca zbiorowa. ISBN: 978-83-87331-89-4
 40. Mikusek R. 2008. Pierwszy lęg sóweczki w budce na terenie Polski. Kraska 16, 1-2: 58-60.
 41. Mikusek R. 2008. Nocni łowcy. Echa Leśne 560, 1: 26-27.
 42. Mikusek R. 2006. Natura 2000 w Rumunii – prośba o pomoc. Ptaki Polski. 2: 5-10.
 43. Mikusek R. 2006. Sóweczka. Ptaki Polski. 2: 12-15.
 44. Anderwald D., Draus B., Grzywaczewski G., Mikusek R., Szczepaniak P. 2005. Liczymy (na) sowy… . Parki Narodowe 3/2005: 4-6.
 45. Mikusek R. 2003. Sóweczka, czyli…. Kraska. 10, 2: 28-30.
 46. Mikusek R. 2003. „Sowy Europy”. Opis płyty CD z głosami. nagrania: Pavel Pelz. Wyd. Influence.
 47. Mikusek R., Anderwald D. 2005. Puchacz. Poznajmy Las. 2/2005. III-IV.
 48. Mikusek R. 2002. Konferencja Dravcy a Sovy 2002. 20.09-22.09.2002 Mikulov. Biuletyn KOO. 12: 54.
 49. Bochen R., Grzywaczewski G., Mikusek R. 2002. Ogólnopolskie warsztaty „Metody Badań i Ochrony Sów w Lasach”. Biuletyn KOO. 12: 34-35.
 50. Mikusek R. 2001. Chronione gatunki Gór Stołowych. Ssaki. PN Gór Stołowych, Kudowa Zdrój 2000. (folder).
 51. Mikusek R. 2001. „Jiri Flousek, Bożena Gramsz. 1999. Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy (1991-1994). Sprava Karkonosskeho narodniho parku, Vrchlabi. Not. Orn. 42,1: 70-71 (recenzja książki).
 52. Mikusek R. 2001. Sowa, sówka, sóweczka. Nat. Geogr. 1/01 (+ zdj) + ed. Izraelska
 53. Mikusek R. 2000. Sowy Polski i ich zwyczaje. V Spotkania z Natura i Sztuka. Uroczysko 2000. Supraśl: 30.05.2000.
 54. Mikusek R. 2000. Wrażenia z konf. „Ekologia i Ochrona Sów Leśnych. 3-cie Spotkanie Ekspertów w Badaniu Sów”. Harz 12-15 październik 2000. Niemcy. Not. Orn 41:48-49.
 55. Mikusek R. 2000. Chronione gatunki Gór Stołowych. Ptaki. PN Gór Stołowych, Kudowa Zdrój 2000. (folder).
 56. Mikusek R. 1999. Wykrywanie stanowisk puchacza. Śląski Inf. Ornit. 1/99: 12-13.
 57. Mikusek R. 1998. Biedne ofiary jastrzębia. Hodowca Gołębi Pocztowych. 10: 2.
 58. Mikusek R. 1998. Mały wojownik. Przyr. Polska 12: 11. [o sóweczce]
 59. Mikusek R. 1997. Cykl 6 artykułów: „Park Narodowy Gór Stołowych”, „Nie po płazach!”, „Światowy Dzień Ptaków”, „Co puchacz jada?”, „Z obrączką na nodze”, „Trzy historyjki…”. Gazeta Prowincjonalna.
 60. Mikusek R. 1997. Puchacz w górach – inwentaryzacja i ochrona. Biuletyn Ptaki nr 3: 16-17.
 61. Mikusek R. 1996. Co w skale piszczy?. Przyr. Polska 2/96: 9.
 62. Mikusek R. 1996. Obserwator a straty w lęgach. Orlik 12: 1-2.
 63. Mikusek R. 1995. Niezwykłe zachowanie sroki Pica pica. Not. Orn. 36, 1-2: 178-179.
 64. Mikusek R. 1984. Materiały do awifauny Śląska. Cierlik. Dolina Baryczy. 3: 62.

Postery / wywiady

 1. Rozmowa: O ornitologach, czułkach i duszkach. Odc 198 podkastu Brzmienie Świata z Lotu Drozda. 16 III 2024
 2. Wywiad: „Instynkt badacza”. Rozmowa z prof. Andrzejem Dyrczem. Kwartalnik „Ptaki” OTOP. 4/23: 43-45
 3. Wywiad: „Sóweczka, włochatka i dwie sowy których już nie ma„. Paweł Średziński. Dziki Białystok 23 X 2022.
 4. Wywiad: „Puszczyk nie taki zwyczajny„. Paweł Średziński. Dziki Białystok 22 X 2022
 5. Wywiad: „Romuald Mikusek – jak być przyzwoitym przyrodnikiem i dlaczego nie wabić ptaków” – Spotkania z przyrodą odc. 30. Podcast Michała Staneckiego. IV 2021
 6. Wywiad: „Ptasie wymieranie w Polsce„. Paulina Januszewska. Krytyka Polityczna 13 lutego 2021.
 7. Wywiad: „Dziupla to nie wszystko, czego potrzebuje włochatka”. Rozmowa z Romualdem Mikuskiem”. Dzikie Życie 10/244 2014 październik 2014.
 8. Wywiad: „Zrozumieć pigmeja„. Tomasz Kłosowski. Echa Leśne 11/4: 15-18.
 9. Dmoch A., Mikusek R., Dyrcz A. 2010. Birds of the Redbog (NE Poland) – the case of chances and threats of biodiversity. 25th International Ornithological Congress. Campos do Jordão, Brasil. 22-28 VIII 2010.
 10. Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2002. Pocetnost a rozšírení dravcu v Kladsku. [Rozmieszczenie i liczebność ptaków drapieżnych na Ziemi Kłodzkiej]. Konferencja Ornitologiczna „Ptaki drapieżne i sowy 2002”. Mikulov na Morawie, Czechy 20 – 22 IX 2002.
 11. Mikusek R. 1999. The role and characteristics of Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) food storing in Stołowe Mts. National Park during breeding season [„Charakterystyka spiżarni sóweczki Glaucidium passerinum w okresie lęgowym”]. 3-rd Eurasian Conference of Raptor Research Foundation. Mikulov, Czech Republic 21-26 IX 1999.
 12. Pikulska B., Mikusek R. 1999b. Rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus Cabrera, 1907) w południowo-zachodniej Polsce. Streszczenia referatów i posterów ogólnopolskiego sympozjum ” Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski” Słupsk, Słupsk 20-23 IX 1999, s.219.
 13. Pikulska B., Mikusek R. 1999a. Ssaki pogórza Gór Bardzkich i Bystrzyckich w pokarmie płomykówki. Streszczenia referatów i posterów ogólnopolskiego sympozjum”Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski”, Słupsk 20-23 IX 1999, s.220.
 14. Pikulska B., Mikusek R. 1998. Fauna ssaków z terenu Ziemi Kłodzkiej na podstawie analizy zrzutek płomykówki. VII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, Białowieża, 28-30 IX 1998: 74.
Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!