Zjazd LTO w Urszulinie

28-29 XI 2015 Urszulin. Prezentacja pt. „Ekologia rozrodu uszatki błotnej w Kotlinie Biebrzańskiej”

Prezentacja, którą sygnowaliśmy nazwiskiem moim i Marka Kołodziejczyka, była jedną z 10 przedstawionych na jesiennym zjeździe Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Skupiliśmy się w niej aspektach nie sprecyzowanych jasno w literaturze, tj. związanych z aktywnością dobową i budowaniem gniazda u uszatki błotnej. Po raz pierwszy pokazywaliśmy światu nasze nagrania z fotopułapek, kamer oraz zdjęcia. Nie znam osoby, która pisząc o zjazdach LTO nie wspomina o części taneczno-muzycznej. Bardzo się cieszę, że mogłem spotkać się kilkoma starymi kumplami i pogadać z szeregiem ciekawych ludzi, a z częścią z nich potańcować 🙂 A w niedzielę dodatkowo krótka wycieczka w poszukiwaniu puszczyka mszarnego i ognisko pod leśniczówką Poleskiego PN – Wytyczno. Na trzeci dzień już na deser świetny koncert IMAX w Klubie Stodoła w Warszawie.

A i jest bonus mały. Znalazłem zabawny filmik ze zjazdu 🙂

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!