Wyprawa naukowa Karelia 2019

Wyprawa w poszukiwaniu błotniaków zbożowych. Rosja, Karelia 5-14 VII 2019

Moja pierwsza wyprawa do Rosji i piąta już w obszar tundry. Penetrowaliśmy głównie teren wschodniej części Morza Białego (Kalgalagsza), ale też okolice Pietrozawodska. Cel był jeden – poszukiwanie lęgu samicy błotniaka zbożowego, Circus cyaneus, którą Tomaš wyposażył w nadajnik na zimowisku w Czechach 2 lata temu. Wiosną poleciała ona nad południowy brzeg Morza Białego, gdzie z pewnością nie gniazdowała. Kolejną zimę spędziła na Morawach a na okres rozrodu w 2019 r. za cel obrała sobie Karelię właśnie. No i udało się. Znaleźliśmy jej gniazdo z pisklakami. A przy okazji zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc i mnóstwo ciekawych ptaków.

Uczestnicy: Tomaš, David, ja oraz nasi przewodnicy, czyli Wasilij i Elena

Więcej zdjęć z wyprawy można zobaczyć w albumie Karelia na fb

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!