Wyprawa naukowa Karelia 2019

Wyprawa w poszukiwaniu błotniaków zbożowych. Rosja, Karelia 5-14 VII 2019

Galeria zdjęć z wyprawy  oraz Karelia na fb

Moja pierwsza wyprawa do Rosji i piąta już w obszar tundry. Penetrowaliśmy głównie teren wschodniej części Morza Białego (Kalgalagsza), ale też okolice Pietrozawodska. Cel był jeden – poszukiwanie lęgu samicy błotniaka zbożowego, Circus cyaneus, którą Tomaš wyposażył w nadajnik na zimowisku w Czechach 2 lata temu. Wiosną 2018 poleciała ona nad południowy brzeg Morza Białego, gdzie z pewnością nie gniazdowała. Kolejną zimę spędziła na Morawach a na okres rozrodu w 2019 r. za cel obrała sobie Karelię właśnie. Tomáš zamarzył sobie, aby zobaczyć jej gniazdo: odczyty były z lasów a na zimowisku ptak nocował na drzewach, zatem zachodziło podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z gniazdem nadrzewnym (jedyne przypadki znane z N Irlandii). Po drugie był pomysł, by założyć nadajniki młodym. Lokalny ornitolog nie wierzył w gniazdowanie zbożowych w tych lasach. Do Karelii wyruszyliśmy we trzech, razem z Davidem Horalem z Moraw. Samolot do Petersburga i stamtąd już dzień jazdy wynajętym samochodem. Zakotwiczyliśmy się w wiosce Engoziero, u sympatycznego Koli. Finalnie poszczęściło się nam. Znaleźliśmy jej gniazdo z pisklakami w lesie. Pisklęta były jednak za małe na plecaczki. To przykład jak w nauce może być też ważna wiara. W drodze powrotnej penetrowaliśmy jeszcze miejsca, gdzie samica przebywała rok wcześniej oraz szukaliśmy najdalej na północ wysuniętych stanowisk orlików krzykliwych.

Uczestnicy: Tomaš, David, ja oraz nasi przewodnicy, czyli Wasilij i Elena

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!