Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków w obszarze Karpat Zachodnich w latach 2017-2018 dla F.H.U. BioData

Galeria ze zdjęciami

Skończyliśmy dwuletnią inwentaryzację, która dotyczyła wybranych nadleśnictw, obszarów Natura2000 i rezerwatów w Kapratach Zachodnich. W kilka osób szukaliśmy tu kilkudziesięciu gatunków ptaków, głównie z list naturowych, w tym rzadkich dzięciołów, ptaków szponiastych, rzadkich sów oraz m.in. muchołówki małej i białoszyjej, pliszki górskiej czy słonki. Cudowna przygoda, mnóstwo nowych, pięknych miejsc, nowe gatunki (z ptaków – orzełek na terenie PL, ze ssaków ryś i niedźwiedź). Zaglądaliśmy w różne zakątki, z dala od szlaków. Uświadomiło nam to jak ważne są to tereny dla ochrony przyrody – miejsca nietknięte przez człowieka sąsiadowały z lasami typowo gospodarczymi. Tych pierwszych póki co jest jeszcze sporo i trudno jest oswoić się z faktem, że nie mają one żadnej ochrony prawnej, przez co w każdej chwili mogą tam wejść robotnicy z piłą i pozbawić dzikości każdy z tych cennych skrawków. Nie wiem, czy nasze wyniki przyczynią się do ich ochrony, ale z pewnością wskazują jak wielkie są różnice w różnorodności gatunkowej między drzewostanami a lasami (te pojęcia rzadko kto wyróżnia, ale ja używam w swoim słowniku: drzewostan jako określenie lasów gospodarczych, las – zespół roślinności wszelkiej, gdzie główny skład stanowią drzewa).

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!