Obóz ornitologiczny w Beskidzie Sądeckim w ramach projektu „Ptaki Karpat” (FWIE) 20-27 V 2012

W dniach od 20 do 27 maja 2012 roku dobył się obóz ornitologiczny w Beskidzie Sądeckim. Pierwsza część obozu odbyła się na Przehybie w Paśmie Radziejowej, druga zaś w sąsiednim Paśmie Jaworzyny Krynickiej, w Wierchomli Wielkiej. W trakcie obozu przeprowadzono kilka wykładów, które dotyczyły m. in. obrączkowania ptaków, zasad wykorzystania stymulacji głosowej ptaków, metod liczenia ptaków, charakterystyki gatunków ptaków objętych projektem, rozpoznawania ich głosów oraz czynnej ochrony ptaków. Codziennie część uczestników obozu brała udział w obrączkowaniu ptaków, oraz asystowała przy wywieszaniu budek dla ptaków oraz budowaniu platform lęgowych. W trakcie całego obozu zaobrączkowaliśmy kilkadziesiąt ptaków, w tym typowo górskie: drozdy obrożne oraz sikory, pierwiosnki i piecuszki. Zależnie od pogody organizowane były wyjścia nocne na sowy w trakcie, których używano stymulacji głosowej włochatki i sóweczki. Wyjścia dzienne odbywały się zwykle w mniejszych grupach. W ich trakcie uczestnicy poszukiwali gatunki ptaków objęte projektem. Gościem specjalnym był biolog i fotograf – Grzegorz Leśniewski, który odkrywał tajemnice podglądania przyrody okiem aparatu, opowiadając z pasją o kilkunastu latach swojej pracy. Ze wspaniałym przyjęciem spotkaliśmy się również wtedy, gdy zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w Ośrodku Edukacyjnym Lasów Państwowych Nadleśnictwa Piwniczna w Roztoce Ryterskiej. Było ognisko, zwiedzanie lokalnej wystawy przyrodniczej i opowieści o zwierzętach, którymi podzielił się z nami wspaniały gospodarz – Krzysztof Tomasiak. Na koniec część uczestników obozu miała okazję uczestniczyć w spływie Popradem z Piwnicznej do Starego Sącza. W ciągu 6 godzin spędzonych w pontonach naliczono 72 gatunki ptaków, zaś w ciągu trwania całego obozu widzieliśmy niemal 140 gatunków i stwierdziliśmy kilkadziesiąt stanowisk rzadkich gatunków.

3-4 I 2012, Beskidy, m. Niedźwiedź

Szkolenie w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” oraz działalności Komitetu Ochrony Kuraków, odbyło się na terenie Gorczańskiego PN. Dotyczyło sytuacji kuraków – a szczególnie głuszca – w Beskidach. Brali w nim udział m.in. przedstawiciele Nadleśnictw Małopolski, parków narodowych, RDOŚ i RDLP. Bardzo interesujące dane przedstawiły Nadleśnictwa, które badały przydatność środowisk jako potencjalnych biotopów głuszcowych (nieco zmodyfikowany tzw. index HSI, ). Zbyszek Żurek w zastępstwie Michała Kaszuby przedstawił z kolei ciekawy, ogólnokrajowy plan zarządzania populacją głuszca. Drugiego dnia poszliśmy w teren pod wodzą Pawła Armatysa. Udane, gdyż wydeptaliśmy kilka knotów głuszca. Znamienne, iż kolejnego dnia udało mi się zobaczyć tego ptaka k. Mszany Dolnej w Beskidzie Wyspowym.

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!