Badania i ochrona pięciu gatunków ptaków kluczowych dla obszaru Natura 2000 PLB20006 Góry Stołowe. II-VII 2016

Zakończyłem roczne badania dotyczące włochatki, sóweczki, puchacza, sokoła wędrownego i bociana czarnego w G. Stołowych, z użyciem nadajników telemetrycznych, fotopułapek, loggerów, kamer, na zlecenie firmy Lanius-Books. Wstępne wyniki zawarte są w pracy publikowanej w 2017 r. w Przyrodzie Sudetów – tutaj .

XII 2013, zakończenie projektu

Zakończyliśmy 4-letni projekt dotyczący inwentaryzacji i ochrony ptaków w Karatach Zachodnich, prowadzony z funduszy europejskich przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Szczegóły na temat projektu na stronie:  Ptaki Karpat
Artykuł omawiający ochronę czynną można znaleźć pod poniższym linkiem:
„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!