„Program ochrony puchacza Bubo bubo L. w Małych Pieninach – etap I (inwentaryzacja populacji)” realizowany przez F.H.U. BioData dla RDOŚ w Krakowie

Zakończyliśmy 1,5-roczną inwentaryzację puchacza, Bubo bubo. Wyniki badań terenowych potwierdziły występowanie stałego rewiru lęgowego tej sowy w rejonie Małych Pienin. Czynnikami decydującymi o tym, że obszar Pienin i Małych Pienin jest szczególnie ważny dla krajowej populacji puchacza, są obecność licznych, trudno dostępnych formacji skalnych oraz mozaika terenów leśnych i rozległych terenów łąk i pastwisk, stanowiących dla puchaczy doskonałe łowiska. Jak się okazuje dość ważnym pokarmem puchaczy są tutaj karczowniki mniejsze, norniki i myszy. Puchacze polują tu również na żaby, jeże, ptaki, wyjątkowo też na łasicowate. Na tym terenie dodatkowo wykazaliśmy m.in. obecność sokołów wędrownych, kilku terytorialnych sóweczek, liczne trzmielojady, polujące orły przednie i orliki. Badania udowodniły, że puchacz jest tu stale obecny a teren zasługuje na szczególną ochronę, również ze względu na występowanie wielu innych gatunków wykorzystujących obszar jako lęgowy i łowiecki.

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!