28-31 III 2017 Białowieża

Bardzo ciekawa i udana konferencja, która myślę wiele wniosła w zrozumienie roli pracowni naukowych w parkach narodowych. Pojawiło się światełko w tunelu na rzecz odbudowania naszej pracowni. Czas pokaże. Moje wystąpienie dotyczyło „Ochrony gatunków ptaków strefowych w powiązaniu z ich monitoringiem w Parku Narodowym Gór Stołowych”.

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!