Zarząd OTOP kadencji 2020-2023 i XI Walny Zjazd członków OTOP

XI Walne Zebranie Członków OTOP w Rogowie było też chwilą zakończenia prac przez nasz 6-osobowy Zarząd 3-letniej kadencji. Zgadzając się na kandydowanie w roku 2020 nie przypuszczałem, jak wiele czeka nas pracy i zaangażowania. Szczególnie w pierwszym roku wiele wieczorów spędziliśmy na podejmowaniu ważnych uchwał, bo i wiele stajni było do posprzątania po naszych poprzednikach. Generalnie panował chaos i brak było zaufania do Zarządu, jaki by nie był. Potem przyszedł czas na kilka bardzo trudnych decyzji, a to dotyczących wyboru dyrektorki/dyrektora biura OTOP, przeniesienia biura z Marek do centrum Warszawy, zmiany logo i całego brandingu, sprzedaży peleciarni w ramach pokrycia długów. Finalnie jak sądzę nie musimy chować się ze wstydu w mysiej norce. Trochę może żałuję, że nie udało się przejąć starej chaty Włodzimierza Puchalskiego, ale w tej kwestii rozsądek wygrał z emocjami. Ważne, że wszystko co robiliśmy odbywało się transparentnie, demokratycznie i z poszanowaniem pracowników. Mieliśmy szczęście, że była to ostatnia kadencja, w której członkiniami/członkami mogły być osoby – pracownicy. Teraz jest to niemożliwe, ale dla nas było to bardzo cennym dodatkiem, gdyż nie musieliśmy błądzić we mgle. Przyznam się, że w ostatnim roku moje zaangażowanie zwolniło. Nie dlatego, że przestał mnie OTOP obchodzić. Po prostu koło, które rozpędziliśmy, pięknie się toczyło i nie było potrzeby zmieniać jego biegu. Co najwyżej nieco korygować. Rotacja zarządu to jak sądzę dobra rzecz. Być może myślimy teraz zbyt rutynowo a nasi następcy już widzę kombinują jak tu organizację ulepszyć. I trzymam za nich mocno kciuki bo i trafiło na fajnych ludzi. Podzielam smutek, że brak wśród nich kobiety. Jak to powiedział jeden z pracowników do nowego prezesa – Staszka Łubieńskiego, gdy ten zapytał o sugestie dla nowego Zarządu – „nie przeszkadzajcie” 🙂 To raczej pokłosie wcześniejszych historii, do których OTOP już na pewno nie wróci. No i jeszcze jedna myśl na koniec. Po tak długim zaangażowaniu w sprawę zauważyłem jeden objaw – zżyłem się z organizacją i zależy mi na niej dużo bardziej niż dawniej. Nieprzewidywalny objaw i proszę nie nadużywać wiedzy na ten temat…

EDP, zb. Rozkoš w Czechach, 6 X 2019

Po raz trzeci Europejskie Dni Ptaków (EuroBirdwatch), które w Polsce koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, obchodziliśmy aktywnie wraz z dzieciakami ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju. My, czyli Park Narodowy Gór Stołowych, który godnie chyba reprezentowałem. W tym roku wybraliśmy się wspólnie na pobliski zbiornik Rozkoš w Czechach. To to jeziorko, zwane Czeskim Morzem, które widać dobrze z drogi na Pragę, zaraz za Nachodem. W sumie doliczyliśmy się 31 gatunków ptaków. Wśród nich najliczniejsze były szpaki, czaple, mewy białogłowe i kormorany. Z kolei największe poruszenie sprawiło pojawienie się polującego rybołowa oraz trzech, dorosłych bielików. Zasługujemy też na wyróżnienie, bo w krajowym zestawieniu OTOP, drugi pod względem liczebności był grzywacz, ale my nie widzieliśmy żadnego 🙂

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!