Galeria obejmuje zdjęcia wykonane przy okazji inwentaryzacji ornitologicznej w Bieszczadach wiosną 2020 roku, zarówno części administrowanej przez LP jak i PN. Zwykle nie było czasu, by pochylić się bardziej nad obiektami, więc zdjęcia trzeba potraktować wyłącznie jako dokumentację. Przy okazji powstało też trochę ujęć filmowych, które już są lub wkrótce będą dostępne na moim kanale YouTube. Pomimo, że inwentaryzacja obejmowała ptaki, to sporo fajnych spotkań dotyczyło ssaków. Niestety wciąż nie udało mi się spotkać żbika, za to wielokrotnie widziałem wilki, w tym stado rodzinne 5 os., i raz tylko niedźwiedzia. Ale chyba największe wrażenie robiły na mnie puste drogi i połoniny w okresie pandemii, przepiękne, głębokie jary z potokami, poskręcane pnie buków i martwe drzewa, szczególnie w miejscach o niewielkiej lub zerowej ingerencji człowieka. Grobowy nastrój spływał na nas niestety po wizytach w lasach gospodarczych. Może o tym kiedyś opowiem.

Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków w obszarze Karpat Zachodnich w latach 2017-2018 dla F.H.U. BioData

Galeria ze zdjęciami

Skończyliśmy dwuletnią inwentaryzację, która dotyczyła wybranych nadleśnictw, obszarów Natura2000 i rezerwatów w Kapratach Zachodnich. W kilka osób szukaliśmy tu kilkudziesięciu gatunków ptaków, głównie z list naturowych, w tym rzadkich dzięciołów, ptaków szponiastych, rzadkich sów oraz m.in. muchołówki małej i białoszyjej, pliszki górskiej czy słonki. Cudowna przygoda, mnóstwo nowych, pięknych miejsc, nowe gatunki (z ptaków – orzełek na terenie PL, ze ssaków ryś i niedźwiedź). Zaglądaliśmy w różne zakątki, z dala od szlaków. Uświadomiło nam to jak ważne są to tereny dla ochrony przyrody – miejsca nietknięte przez człowieka sąsiadowały z lasami typowo gospodarczymi. Tych pierwszych póki co jest jeszcze sporo i trudno jest oswoić się z faktem, że nie mają one żadnej ochrony prawnej, przez co w każdej chwili mogą tam wejść robotnicy z piłą i pozbawić dzikości każdy z tych cennych skrawków. Nie wiem, czy nasze wyniki przyczynią się do ich ochrony, ale z pewnością wskazują jak wielkie są różnice w różnorodności gatunkowej między drzewostanami a lasami (te pojęcia rzadko kto wyróżnia, ale ja używam w swoim słowniku: drzewostan jako określenie lasów gospodarczych, las – zespół roślinności wszelkiej, gdzie główny skład stanowią drzewa).

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!