Badania i ochrona pięciu gatunków ptaków kluczowych dla obszaru Natura 2000 PLB20006 Góry Stołowe. II-VII 2016

Zakończyłem roczne badania dotyczące włochatki, sóweczki, puchacza, sokoła wędrownego i bociana czarnego w G. Stołowych, z użyciem nadajników telemetrycznych, fotopułapek, loggerów, kamer, na zlecenie firmy Lanius-Books. Wstępne wyniki zawarte są w pracy publikowanej w 2017 r. w Przyrodzie Sudetów – tutaj .

VI-VIII 2015 Dolina Biebrzy, Bagno Ławki

W 2015 roku po raz pierwszy od wielu lat zanotowano w Kotlinie Biebrzańskiej wyjątkowo duży pojaw lęgowych uszatek błotnych. Ostatecznie naliczyliśmy 49 stanowisk (KF). W związku z tym, że mój projekt badawczy w G. Stołowych musiałem przełożyć na rok następny, postanowiłem skorzystać z okazji i bliżej przyjrzeć się uszatkom na bagnach. Razem z Markiem Kołodziejczykiem wybraliśmy się tam w czerwcu, gdyż dopiero wtedy udało nam się uzyskać odpowiednie pozwolenia z Biebrzańskiego PN i Ministerstwa. Na szczęście nie „za późno” jak sądziło wielu, w efekcie czego znaleźliśmy 3 czynne gniazda. Zebraliśmy sporo cennego materiału. Badania prowadziliśmy całkowicie własnym kosztem. Ciekawe co przyniosą kolejne lata.

XI-XII 2009. Prowincja Napo, Yanayacu k. m. Cosanga

Przed kolejnym etapem krótki pobyt w stolicy Ekwadoru – Quito. Potem dwa miesiące spędziłem w stacji badawczej Yanayacu na wys. 2100 m n.p.m, w lasach mgłowych na wschodnich stokach Andów. Przez pierwszy miesiąc razem z prof. A. Dyrczem, potem już sam. Gros czasu spędzałem na badaniu kilku gatunków ptaków w górach wokół stacji. Jedynie dwa razy wybrałem się w niższe partie.

Oprócz tego, że uczyłem się rozpoznawać tutejszą awifaunę, moja aktywność skupiała się na inwentaryzacji sów. Skoncentrowałem się na badaniach zagęszczeń i rozmieszczenia puszczyka tygrysiego (Strix albitarsis). Niestety w momencie, gdy opuszczałem Ekwador, gatunek ten prawdopodobnie zaczął lęgi. Nie było to do przewidzenia. Nikt do tego momentu nie znalazł gniazda. Oprócz tego z prof. A. Dyrczem prowadziliśmy obserwacje przy gnieździe drozdka szarogrzbietego (Catharus fuscater) oraz kolibra elfika wstęgoszyjego (Coeligena torquata).
Ciekawsze obserwacje:
Syczek torpikalny (Otus choliba) – kilka odzywających się ptaków oraz samiec karmiący młodego w niższych położeniach przy rz. Cosanga.
Oprócz tego wiele ciekawych gniazd, w tym niektóre z nich po raz pierwszy dla nauki sfotografowane: zbrojówka (Merganetta armata), drozdek szarogrzbiety (Catharus fuscater), drzewiarz górski (Lepidocolaptes lacrymiger), liściarczyk (Premnornis guttuliger), lelkowiec lirosterny (Uropsalis lyra), skalikurek andyjski (Rupicola peruvianus), piwik szary (Contopus fumigatus).

Fotorelacja w galerii

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!