Szkolenie kurakowe

3-4 I 2012, Beskidy, m. Niedźwiedź

Szkolenie w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” oraz działalności Komitetu Ochrony Kuraków, odbyło się na terenie Gorczańskiego PN. Dotyczyło sytuacji kuraków – a szczególnie głuszca – w Beskidach. Brali w nim udział m.in. przedstawiciele Nadleśnictw Małopolski, parków narodowych, RDOŚ i RDLP. Bardzo interesujące dane przedstawiły Nadleśnictwa, które badały przydatność środowisk jako potencjalnych biotopów głuszcowych (nieco zmodyfikowany tzw. index HSI, ). Zbyszek Żurek w zastępstwie Michała Kaszuby przedstawił z kolei ciekawy, ogólnokrajowy plan zarządzania populacją głuszca. Drugiego dnia poszliśmy w teren pod wodzą Pawła Armatysa. Udane, gdyż wydeptaliśmy kilka knotów głuszca. Znamienne, iż kolejnego dnia udało mi się zobaczyć tego ptaka k. Mszany Dolnej w Beskidzie Wyspowym.

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!