Projekty

[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Uszatka błotna w Biebrzańskim Parku Narodowym: biologia, ekologia lęgowa, behawior, system rozrodczy, aktywność, pokarm” text=”Z: Marek Kołodziejczyk, Beata Głębocka. Projekt i finansowanie własne. Lata 2015-2019.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Program ochrony puchacza Bubo bubo L. w Małych Pieninach – etap I (inwentaryzacja populacji)” text=”Z: Marek Kołodziejczyk i Michał Mydłowski. Dla: BIODATA Michał Kocik na zlecenie RDOŚ Kraków. Rok 2018.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” text=”Prace terenowe. Dla: BIODATA Michał Kocik. Lata: 2017-2018.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Badania i ochrona pięciu gatunków ptaków kluczowych dla obszaru Natura2000 PLB20006 Góry Stołowe” text=”(bocian czarny Ciconia nigra, sokół wędrowny Falco peregrinus, puchacz Bubo bubo, włochatka Aegolius funereus i sóweczka Glaucidium passerinum). Wykonawca. Z: Marek Kołodziejczyk. Dla: „Lanius-Book„ Marcin Filipek, na zlecenie PN Gór Stołowych (dotacja funduszu leśnego). Rok. 2016.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Stołowe PLB020006 ” text=”(wykonawca). realizowana przez NFOŚ na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rok 2014.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” text=”Prace terenowe, ochrona czynna, opracowanie wydawnictw związanych z projektem (m.in. „Poradnik Ornitologa” i „Ochrona strefowa ptaków”). Dla: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (Europejska Współpraca Terytorialna). Lata 2011-2013.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Inwentaryzacja ornitologiczna Wigierskiego Parku Narodowego obejmującego fragment obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska PLB200002 na potrzeby planu ochrony WPN. ” text=”Prace terenowe, (wykonawca). NFOŚ, Warszawa. Lata 2012-2013.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Sowy Parku Narodowego Bory Tucholskie ” text=”(wykonawca). Plan ochrony PNBT – 2012 r. ” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Sowy Polski” text=”pomoc w tworzeniu i realizacji projektu FWIE w latach 2009-2011 (http://www.sowy.eco.pl/)” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Sowy Polski” text=”film Artura Tabora: komentarz, scenariusz, konsultacja, dokrętki, asysta przy montażu – 2011 r.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Monitoring ptaków i nietoperzy na terenie projektowanej Elektrowni Wiatrowej Domaszków ” text=”(prace terenowe, współwykonawca): Wuczyński A., Grzesiak W., Jaśkiewicz M., Kucharska M., Mikusek R., Misztal K., Smyk B. 2009. Raport końcowy. UNIROL. Wrocław -Dzierżoniów.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Ekspertyza dotycząca wpływu na środowisko przyrodnicze inwestycji o nazwie „Modernizacja ulicy Kościuszki i Pstrążnej od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej” text=”(współwykonawca. Z: Z Gołąb). 2008 r.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Inwentaryzacja rzadkich gatunków ptaków w ramach obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwach Ziemi Kłodzkiej: Lądek Zdrój, Bystrzyca Kł., Zdroje i Jugów. (tzw. „sześcioptak„).” text=”Wykonawca. Rok 2007.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Waloryzacja przyrodnicza (ornitologiczna) gmin: Duszniki-Zdr., Kłodzko, Lądek-Zdr., Kudowa-Zdr. Złoty Stok, Szczawno-Zdr., Radków.” text=”Współwykonawca. Lata 2003-2004.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Inwentaryzacja sów Białowieskiego PN. ” text=”Na zlecenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ramach planu ochrony BPN `{`Wesołowski T., Czeszczewik D., Janicka M., Mikusek R., Mitrus C., Rowiński P. 2001. Plan ochrony Białowieskiego Parku narodowego – ptaki. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk-Wrocław`}`. Lata 2000 & 2010.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Organizacja, współorganizacja i prelekcje na warsztatach Sekcji Ochrony Sów Komitetu Ochrony Orłów” text=”we Wrocławiu (2001 r.), Krakowie (2001 r.), Lasach Strzeleckich (2002 r.) i w Świętokrzyskim PN (2003 r.) ” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Sowy Europy” text=”Opracowanie płyty CD z głosami ptaków: P. Pelz. Wyd. Influence. Współwydawca Rok 2003.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
[evc_icon_with_text type=”icon-left” title_tag=”h4″ custom_icon=”104″ title=”Rola spiżarni i czynniki odpowiedzialne za ich tworzenie oraz skład pokarmu sóweczki (Glaucidium passerinum) w okresie lęgowym w Górach Stołowych. Budżet czasowy i behawior łowiecki samicy i samca.” text=”Realizacja grantu Komitetu Badań Naukowych nr 6P04C 02616, lata 1999-2001.” text_top_margin=”0px” custom_class=”sowa”]
Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!