Prezentacje nt. uszatki błotnej

5 marca 2016 – Nagłowice k. Jędrzejowa i 20 luty – Turawa

Jeszcze dwa wystąpienia przed sezonem, który zacznie się za chwilę na dobre, na temat uszatki błotnej, jej aktywności, pokarmu i zachowań, a także o sóweczce, na XXXVI Zjeździe Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody (5 marca, Nagłowice k. Jędrzejowa) oraz XXXVII Zjeździe Ornitologów Śląska (20 luty, Turawa)

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!