Nowe wydawnictwa FWIE

…o ptakach i nie tylko

W ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”, który stanowi część Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (Europejska Współpraca Terytorialna), Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa wydała 9 publikacji, które mamy nadzieję znajdą szerokie grono odbiorców. Ich wspólnym mianownikiem są PTAKI. Część z nich można znaleźć pod linkami na mojej podstronie Publikacje oraz tutaj, na udostępnionym dysku.

————-

Metody zimowych liczeń ptaków

Włodzimierz Meissner. 2011

———————

Poradnik przybliża i ujednolica metody związane z liczeniem ptaków zimujących na wybranych akwenach w Polsce. Stałość metod i dużej liczby obserwatorów jest gwarantem uzyskania wyników, które pozwolą ujawnić trendy liczebności w skali kraju na przestrzeni lat i w porę reagować na niepokojące zmiany, które jesteśmy w stanie powstrzymać. Zimowy monitoring ptaków wodnych w Polsce po wieloletniej przerwie znów wpisuje się na stałe w kalendarz aktywności obserwatorów. Tym razem, koordynowany przez Autora poradnika i przy zaangażowaniu ponad 300 wolontariuszy, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Obrączkowanie ptaków

Przemysław Busse, Wojciech Kania, Agnieszka Ożarowska, Katarzyna Stępniewska. 2012

———————

Obrączkowanie stanowi najważniejszą metodę indywidualnego znakowania ptaków. Jest to pozycja napisana przez obrączkarzy dysponujących wieloletnią praktyką w tej dziedzinie i będących inicjatorami tego rodzaju badań ptaków w Polsce. Dowiemy się z niej po co, jak i czym obrączkuje się ptaki, jak wygląda organizacja obrączkowania w kraju oraz poznamy przykładowe wyniki badań uzyskanych dzięki tej formie znakowania, której tradycja sięga w Europie już ponad 100 lat.

 

Budki dla ptaków

Romuald Mikusek. 2012 

———————

Zmiany jakie człowiek wprowadza w środowisku są często trudne, a nawet niemożliwe do odwrócenia. W takich wypadkach podejmujemy próby ich łagodzenia. To dlatego między innymi wymyślono budki i inne sztuczne schronienia dla ptaków. Publikacja zawiera opis kilkudziesięciu konstrukcji służących jako miejsca lęgów. Wśród nich są budki lęgowe zamknięte i półotwarte, podpórki, kosze, platformy oraz konstrukcje indywidualne m.in. dla sokoła wędrownego, płomykówki, jerzyka czy zimorodka. Omówiono tu również zasady montażu, zabezpieczenia, czyszczenia i monitoringu schronień.

 

Ochrona strefowa ptaków

Romuald Mikusek. 2012

———————

Ochrona strefowa ptaków jest szczególną formą ochrony prawnej, która bezpośrednio zabezpiecza gniazda rzadkich gatunków, jak i ich najbliższe otoczenie, przed niepokojeniem i zmianami powodowanymi przez człowieka. Tym samym przyczynia się do polepszenia ich sukcesu lęgowego, a w efekcie – kondycji całych populacji. Pozycja omawia historię i zasady funkcjonowania ochrony strefowej ptaków w Polsce, której tradycja sięga już ponad 30 lat. Znajdziemy tu krótki opis 20 gatunków ptaków, które obecnie podlegają tej formie ochrony, a także rady praktyczne i prawne dotyczące wyznaczania stref.

 

Ptaki zimą

Romuald Mikusek  (tekst), Wiktor Tabak  (rysunki). 2013

———————

O tym, że zima jest wyjątkowo trudną porą roku dla zwierząt na naszej półkuli, nie trzeba nikogo przekonywać. Książka dostarcza nam informacji dotyczących sposobów przetrwania ptaków zimą. Omawia różne strategie, które pozwalają przeżyć w warunkach, kiedy zasoby pokarmowe są ograniczone i trudno się do nich dostać. Dodatkowo czas na ich zdobywanie jest krótki a niska temperatura sprawia, że potrzeba jest go więcej niż zwykle. Można tu znaleźć też informacje o tym jak i kiedy dokarmiać ptaki, jakie gatunki drzew i krzewów są ważne dla ptaków w tym czasie oraz omawia wybrane gatunki ptaków zimujących.

 

Poradnik ornitologa

Romuald Mikusek, Tadeusz Stawarczyk. 2014

———————

Jest to swego rodzaju vademecum, którego zadaniem jest ułatwić obserwatorom ptaków wybór sprzętu, podstawowej literatury, optymalnego sposobu planowania i zbierania informacji w terenie. Podpowiada jak sprawić, by pasja zwana obserwowaniem ptaków, mogła przynieść korzyści związane ze zrozumieniem przyrody bez szkody dla niej, a w końcu przysłużyła się jej ochronie. Poradnik zawiera też szereg przydatnych szablonów, w tym schematy opisu środowisk, sylwetki ptaków i formularze obserwacji. Znajdziemy tutaj również dodatek dotyczący szczegółowego opisu metody kartograficznej autorstwa L. Tomiałojcia, zapisy dotyczące etyki czy tabelę aktualnego spisu ptaków Polski, ze skrótami ich nazw, statusem, fenologią lęgów i wędrówek czy typem stosowanych obrączek.

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!