„Budki dla ptaków”. Wyd. FWIE. Kraków 2012

Mikusek R. 2012. „Budki dla ptaków„. Wyd. FWIE. Kraków

Ze wstępu:
„Sztuczne konstrukcje mają swoją ograniczoną żywotność. Z tej przyczyny powinniśmy traktować je zawsze, jako alternatywny lub ostateczny acz niezbędny środek ochrony fauny. Dotyczy to szczególnie gatunków rzadkich i ginących a także tych żyjących blisko nas, którym można w ten sposób zaoferować bezpieczniejsze schronienia niż te przypadkowe, które spotykają i wykorzystują wokół nas. W gruncie rzeczy dużo ważniejsza okazuje się wciąż ochrona samych procesów czy nawet odtwarzanie warunków, gdzie schronienia powstawać mogą w sposób naturalny i ciągły.”

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!