Ochrona rzadkich gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich

XII 2013, zakończenie projektu

Zakończyliśmy 4-letni projekt dotyczący inwentaryzacji i ochrony ptaków w Karatach Zachodnich, prowadzony z funduszy europejskich przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Szczegóły na temat projektu na stronie:  Ptaki Karpat
Artykuł omawiający ochronę czynną można znaleźć pod poniższym linkiem:
„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”

Śledź mnie na: facebookistagram
albo ja będę śledził Ciebie!